OPPLEVELSER

Opplevdalane3

 

Prosjektet Opplev Dalane har utviklet og beskriver et sammenhengende løypenett med tilhørende overnattings-, opplevelses- og kulturtilbud som strekker seg fra det nasjonale løypenettet (STF) gjennom alle Dalane-kommunene og ut til kysten. Totalt kan vi tilby ca. 100 kilometer med nymerkede turstier. Dalane Friluftsråd har vært oppdragsgiver for dette prosjektet.

Logo3

Prosjektet Opplev Dalane:

Med den kuperte topografien i Dalane, har det utviklet seg et tett stinett. Stier mellom gårder, mellom gård og kirke samt riksveger, konge- og postveger. Mesteparten av disse vegene var bare stier og tråkk, mens andre hadde en viss opparbeiding. For bare få tiår siden var Dalane dominert av snaue lyngheier preget av flere tusen år med brenning, beiting og bruk av utmarka. I dag ser vi spesielt at bjørka trenger seg høyere og høyere mens de andre treslagene følger litt nølende etter.

Laugarvatnet
Gjenngroingen er som et viskelær. For hvert år som går viskes det gamle kulturlandskapet ut side for side. I 1995 ble ideen om å revitalisere et utvalg av de gamle ferdselsvegene født. Det ble opprettet kontakt mellom Stavanger Turistforening, Dalane friluftsråd, Egersund Kommune og Fylkesmannen, og man ble enige om å sette igang prosjektet “Opplev Dalane”. Det ble foreslått å føre stiforbindelser fra turistforeningens løypenett i fjellet gjennom lågheiene i Dalane og ut til kysten.
Dalane Friluftsråd fikk ansvaret for prosjektet og etter et omfattende arbeid med kartlegging og avtalefesting av gamle stier startet ryddearbeidet sommeren 1999. Flere arbeidslag jobbet sommeren gjennom med rydding og merking, samtidig som entreprenører arbeidet med parkeringsplasser på naturlige endepunkter.
Feltsesongen 2000 ferdigstilles prosjektet, da er det ryddet og merket ca. 10 mil med nye og gamle veger i regi av prosjektet og litt av historien er reddet fra glemmeboka.

 

Hovedtraséer:

  • Hovedtrasé 1: Ørsdalen – Egersund:
    Vassbø (Ørsdalen) – Skinneldvatnet – Sætra – Gya – Byrkjemo – Heskestad – Dybing – Fjella – Rødland – Gløbstad – Møgedal – Kjervall – Vannbassengene (Egersund).
  • Hovedtrasé 2: Moi – Nesvåg:
    Moi – Gursli – Gursli gruver – Øvre Myssa – Årsvoll – Blåfjell – Hauge i Dalane – Nesvåg.

Ferdselsregler:
Les disse enkle reglene og ta vare på naturen slik at vi alle kan få glede av den !

Opplev Dalane – boka:
Se den flotte Dalane-naturen i farger og planlegg turen med denne fantastiske boka som er utarbeidd av Stavanger Turistforening.

Andre tilbud i regionen:
Les om andre reiselivstilbud i Dalane. Attraksjoner, begivenheter, fiskemuligheter, kunst og håndverk, overnatting, bespisning, etc. (ved Reisemål Syd Vest BA).