FISKE

Fiske i Dalane

Dalane har en lang kyststripe og fisket har alltid vært viktig for lokalbefolkningen. Nå har sportsfiskere fra hele Europa oppdaget det eventyrlige fisket her. Ikke bare i havet, Dalane har noen av landets beste lakseelver og mange fiskerike innlandsvann.

FAKTA
Fisketrygdavgift for fiske i elver og innsjøer må betales på postkontoret. I fjorden kan man fi ske fritt. Det er ikke lov å fiske nærmere enn 200 meter fra oppdrettsanlegg.

Sesong i Bjerkreimselva: 15.06 og varer t.o.m 20.9.
Sesong i Sokndalselva:15.06 t.o.m 20.9., onsdag t.o.m søndag
Døgnkvote: 5 laks og/eller sjøaure

Kontakt det lokale turistkontoret for mer informasjon om kjøp
av fiskekort
For mer info om fiske i Dalane:
www.sokndalselva.no

nesvaag_bilde@200x110

LAKSEELVER
I Dalane er det svært gode fiskemuligheter i ferskvann også. Laksefisket i Bjerkreimselva er godt kjent i inn- og utland. Elva er blant Norges beste lakseelver målt i antall kilo fisk som blir fanget. Sokno er en annen god lakseelv og byr på mange fi ne fi skeplasser. Elva renner gjennom Hauge sentrum og har sitt utløp ved Sogndalstrand. Tilrettelagt fiskeplass for funksjonshemmede ved Hosmosmyra, Hauge i Dalane
Langs Rv. 504 er det mange flotte fiskeplasser og fin ørret.
På Tengs i Eigersund kan man se laksen hoppe i fossen.

 

FISKE I SALTVANN
Egersund har en av Norges viktigste fi skerihavner. Årsaken er bl.a. de store fiskebankene utenfor Dalane-kysten. Du kan også prøve fiskelykken, enten fra land eller båt. I Sokndal er det kort vei fra du slipper fortøyningen til du er ute på åpne havet, og gode fiskemuligheter fra land. Mindre båter kan leies flere steder og det finnes også 2 større sertifiserte fiskeskøyter for grupper (MS Sjødis og MS Tordenskjold). Se www.nesvaag-motormuseum.no for mer info. Det er en rekke landingsplasser i skjærgården ved Egersund. Flere av plassene er tilrettelagt med brygge og toalett. De vanligste fiskesortene er sei, torsk, makrell, lyr og sjøørret. Fisket i saltvann er fritt hele året, men hold god avstand til elveutløpene.
Kontakt de lokale turistinformasjonene for mer info.

 

FISKE I INNLANDSVANNENE
I Dalane er det utallige innsjøer og vann. I disse er det fi sk som f.eks. ørret, røye og ål.